Msc - 2 dny po plku
 

 

mesic - 3 dny po uplnku

 

 
Radek Kitner 6.10.2008